Agnieszka Sobieszek

Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania i Obsługi inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej