7-8 listopada 2022, Hampton by Hilton Kalisz

W Kongresie Aglomeracji Lokalnych wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorcy, a także renomowani eksperci ze świata akademickiego oraz pozarządowego.

Kongres odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2022 roku w Kaliszu. W poniedziałkowy wieczór zapraszamy na uroczysty bankiet zwieńczony występem artystycznym. Kongres będzie transmitowany na żywo przez portal Latarnik Kaliski.

Początek kongresu: 7 listopada 2022 roku, godzina 11:00
Zakończenie kongresu: 8 listopada 2022 roku, godzina 15:00

Wystąpienia:

Kamil Rybikowski - Dyrektor Kongresu Aglomeracji Lokalnych

Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza

Adam Ciszkowski - Prezes Związku Samorządów Polskich

Piotr Witwicki (moderator) – Redaktor Naczelny Portalu Interia

Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza

Paweł Osiewała - Prezydent Sieradza

Piotr Korytkowski – Prezydent Konina

Beata Klimek – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego

Kamil Ratajczyk (moderator) – Wiceprezes Fundacji im. Bolesława Pobożnego, konsultant podatkowy w "Wielkiej Czwórce", prawnik

Tadeusz Czajka - Przewodniczący OK Samorząd

Bartosz Wasilewski - Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego PEKAO SA

Kacper Siwek – Skarbnik Miasta Świdnicy

Dawid Chrobak - Burmistrz Zakliczyna

Jacek Hudyma - Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego

Aleksandra Nowacka (moderator) - kaliska społeczniczka, przedstawicielka Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Katarzyna Dębkowska - Kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Prof. Piotr Szukalski - demograf, Uniwersytet Łódzki

Maciej Antczak – koordynator Kongresu Aglomeracji Lokalnych, autor analiz nt. wyludniania się miast średnich

Anna Bryłka - prawnik Konfederacji, Wiceprezes Ruchu Narodowego

Magdalena Nawrocka (moderator) – Redaktorka Latarnika Kaliskiego, autorka artykułów specjalistycznych z zakresu architektury i urbanistyki

Piotr Uściński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Adam Ciszkowski – Przewodniczący Związku Samorządów Polskich, Burmistrz Halinowa

Sylwia Widzisz-Pronobis - Kongres Ruchów Miejskich

Grzegorz Roman - Ekspert ZMP ds. zintegrowanego planowania strategicznego, specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego i jego integracji z planowaniem społeczno-gospodarczym

Jakub Nyziak (moderator) - Ekspert Fundacji Polski

Dr Daniel Milewski - Poseł na Sejm (Prawo i Sprawiedliwość), Prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu

Dr Janusz Pęcherz – Senator RP

Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła - Rektor Akademii Kaliskiej

Gen. dr Marcin Strzelec - Rektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Błażej Bawolik - Członek Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW i Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Kół Naukowych WPIA UW

Piotr Błaszczyk (moderator) - Prezes Fundacji im. Bolesława Pobożnego

Błażej Wojtyła – Prezes MKS Kalisz

Grzegorz Kulawinek – Wiceprezydent Miasta Kalisza

Patryk Hałaczkiewicz - Prezes Bielawanki Bielawa, Redaktor Wspólnej Perspektywy, Inicjator akcji społecznej "Kolej dla Bielawy", Wiceprezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe

Dr Joanna Zuzanna Popławska – Szkoła Główna Handlowa

Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa

Michał Szkudlarek (moderator) – Prezes Fundacji Dziewięciu Braci

Piotr Uściński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Michał Kot - Dyrektor Instytutu Pokolenia

Mateusz Podsadny – Wiceprezydent Miasta Kalisza

Barbara Oliwiecka - Radna Miasta Kalisza

Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek

Kamil Rybikowski (moderator) - Dyrektor Kongresu Aglomeracji Lokalnych

Dr inż. Jarosław Margielski - Prezydent Otwocka

Jan Adam Kłysz - Przewodniczący Związku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina

Paweł Bąkowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dr Remigiusz Górniak - Wiceburmistrz Sulejówka

Marek Nowacki - Prezes PUK S.A.

Dr Michał Sopiński (moderator) – Prorektor ds. rozwoju Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Anna Maria Siarkowska – Poseł na Sejm RP

Gen. dr Marcin Strzelec – Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Dr Piotr Baczar - Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Patryk Hałaczkiewicz (moderator) - Redaktor Wspólnej Perspektywy, Wiceprezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe

Marcin Horała – Pełnomocnik Rządu ds. CPK

Paulina Matysiak - Posłanka na Sejm RP (Lewica)

Anna Pilarczyk - Burmistrz Ogrodzieńca

Patryk Jędrowiak - Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Iwona Budych - Prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe

Michał Płatek (moderator) - Związek Inicjatyw Biznesowych

Dr Mariusz Tomczak - Dyrektor Zarzadzający Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej

Monika Otrębska - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Kalisza

Tomasz Gałęzka - prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu

Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego

Partnerem panelu jest:

Artur Heliak (moderator) - Redaktor Naczelny Wspólna Perspektywa

Adam Abramowicz - Rzecznik MŚP

Dr Jan Mosiński - Poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Kamil Sobolewski - Główny Ekonomista Pracodawców RP

Paweł Kaleta - Radny Rady Powiatu Kaliskiego, Przedstawiciel firmy OstSped

Dr Andrzej Grzyb – Poseł na Sejm RP (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Dr Jarosław Rubin - Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Dr Bartłomiej Kołsut (moderator) - Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej UAM

Ewa Milewska – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Dr Dagmara Kociuba – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Michał Wolański - Ekspert z dziedziny transportu pasażerskiego oraz zarządzania funduszami unijnymi w transporcie Szkoła Główna Handlowa

Bożena Dróżdż - Dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

Izabela Szczesik-Zobek - Dyrektor Biura ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Krzysztof Mazur (moderator) - SIM Podkarpacie

Arkadiusz Urban - Prezes KZN Nieruchomości

Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza

Dorota Chilik - Wójt Gminy Miejsce Piastowe

Tomasz Ławniczak - Poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Mateusz Walczak (moderator) – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek

Dr Grzegorz Grabowski - Dyrektor Biura Związku Samorządów Polskich

Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski

Iwona Bańdosz - Dyrektor Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie LGD

Dr Tomasz Sińczak - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grubnie, Wykładowca KPSW w Bydgoszczy

Ewa Jedlikowska - Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Kontakt