Aleksandra Nowacka

kaliska społeczniczka, przedstawicielka Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego