Dr Andrzej Grzyb

Poseł na Sejm RP (Polskie Stronnictwo Ludowe)