Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

Rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego