Dr Bartłomiej Kołsut

Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej UAM