Bożena Dróżdż

Dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej