Dr Grzegorz Grabowski

Dyrektor Biura Związku Samorządów Polskich