dr inż. Renata Żyłła

Kierownik Zakładu Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska, Sieć Badawcza Łukasiewicz