dr Jan Frąszczak

profesor Akademii Kaliskiej w jednostce Wydział Nauk Społecznych