dr Jerzy Trocha

Adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości