dr Józef Kolański

profesor Akademii Kaliskiej w jednostce Wydział Nauk Społecznych