Dr Michał Sopiński

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości