Dr Michał Wolański

Ekspert z dziedziny transportu pasażerskiego oraz zarządzania funduszami unijnymi w transporcie, Szkoła Główna Handlowa