Grzegorz Kmiecik

Naczelnik Wydziału Kształtowania Przestrzeni Departament Planowania Przestrzennego Ministerstwo Rozwoju i Technologii