Grzegorz Roman

Ekspert ZMP ds. zintegrowanego planowania strategicznego, specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego i jego integracji z planowaniem społeczno-gospodarczym