Izabela Szczesik-Zobek

Dyrektor Biura ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego