Jan Adam Kłysz

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”