Jan Adam Kłysz

Przewodniczący Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”