Dr Jarosław Rubin

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości