Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego