Maciej Antczak

Wiceprzewodniczący Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego