Maria Badeńska-Stapp

p.o Kierownika Zespołu ds. Upowszechniania Wiedzy
Koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji
Dział Kształcenia o Dziedzictwie