Mateusz Walczak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Prezes Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Kaliskiej