Mirosław Polak

Doradca Związku Samorządów Polskich