Paweł Kaleta

Radny Rady Powiatu Kaliskiego, Przedstawiciel firmy ostSped