Piotr Błaszczyk

Prezes Fundacji im. Bolesława Pobożnego