Robert Pilarczyk

Dyrektor Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego