Tomasz Gałęzka

prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu