czerwiec2023

Artur Kijewski

Dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Maria Badeńska-Stapp

p.o Kierownika Zespołu ds. Upowszechniania Wiedzy Koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji Dział Kształcenia o Dziedzictwie

Grzegorz Kmiecik

Naczelnik Wydziału Kształtowania Przestrzeni Departament Planowania Przestrzennego Ministerstwo Rozwoju i Technologii

dr Jerzy Trocha

Adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Roman Maciej Ignasiak

Prezes Zarządu Mieleckich Zakładów Lotniczych sp. z o.o. w Mielcu. Aktualnie członek podkarpackiego Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.

Patryk Hałaczkiewicz

Prezes Bielawanki Bielawa, Redaktor Wspólnej Perspektywy, Inicjator akcji społecznej „Kolej dla Bielawy”, Wiceprezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe

Magdalena Nawrocka

Redaktorka Latarnika Kaliskiego, autorka artykułów specjalistycznych z zakresu architektury i urbanistyki

Kamil Ratajczyk

Prezes Fundacji im. Bolesława Pobożnego, konsultant podatkowy w „Wielkiej Czwórce”, prawnik

Piotr Witwicki

Redaktor Naczelny Portalu Interia, autor książki „Znikająca Polska”